MENIU

Nustato informacijos  apie pardavimo pajamų sumos, terminų ir neapibrėžtumo pateikimą

Pagrindinis standarto principas reikalauja, kad  įmonės pripažintų pajamas taip, kad jos finansinėje atskaitomybėje atspindėtų pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimo pirkėjui sumą, atitinkančią atlygį, kurį įmonė tikisi gauti mainais už tokias prekes ar paslaugas.

Standartas įsigalio nuo 2018 metų sausio 1d. ir pakeičia šiuos TAS: 18-ą TAS „Pajamos“ ir 11-ą TAS „Statybų sutartys“.

Įmonės turi taikyti šio standarto nuostatas visoms sutartims su klientais t.y. visiems prekių ir paslaugų pardavimo sandoriams, išskyrus šiuos sandorius:

  • nuomos sutartis, kurioms taikomas 16-as TFAS „Nuoma“;
  • draudimo sutartis, kurioms taikomas 4-asis TFAS „Draudimo sutartys“;
  • finansines priemones ir kitas sutartines teises ar prievoles, kurioms taikomas 9-asis TFAS „Finansinės priemonės“, 10-asis TFAS „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos“, 11-asis TFAS „Jungtinė veikla“, 27-asis TAS „Atskiros finansinės ataskaitos“ ir 28-asis TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones“, ir
  • nepiniginius mainus tarp ūkio subjektų toje pačioje verslo linijoje siekiant palengvinti pardavimą klientams ar galimiems klientams.
Norėdami skaityti pilną straipsnį, prašome užpildyti žemiau pateiktą formą. Nuorodą į straipsnį rasite savo el. pašto dėžutėje.

Jei po formos užpildymo negausite nuorodos, pasitikrinkite “Spam” ar “Junk” katalogus savo el.pašto dėžutėje.

Užpildydami šią kontaktinę formą Jūs sutinkate gauti UAB Integre Akademija siunčiamas naujienas ir pasiūlymus.