Tarptautinių verslo apskaitos standartų diegimas žengiant į pasaulio rinkas

Natūralu, kad valstybinės įmonės, tarptautinės organizacijos ar draudimo bendrovės savo apskaitą veda pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS). Tačiau atsiranda vis daugiau įmonių, kurios prie šių standartų pereina savanoriškai. Dalis jų galvoja apie ateities plėtrą ir iš anksto tam rengiasi. Kitos tai mato kaip prestižo klausimą ir siekdamos tarptautinių užsakymų, kelia savo vertę rinkoje. Dar kiti verslai tiesiog nori suvienodinti visų po pasaulį išsimėčiusių dukterinių įmonių apskaitą.

Globalaus pasaulio apskaita

Kasdien mūsų ekonomika tampa vis globalesnė. Tai vyksta dėl sparčios technologinės pažangos, kuri suteikia galimybę lietuviškas prekes ir paslaugas parduoti bet kurios šalies pirkėjams. Įmonės vis daugiau vykdo tarptautinių operacijų, o jų padaliniai įsikuria skirtingose šalyse. Investuotojai taip pat ieško galimybių įvairiuose pasaulio kampeliuose. Tokia tarpvalstybinė veikla tampa labai komplikuota, kai yra laikomasi nacionalinių verslo apskaitos standartų. Dažnai tai padidina išlaidas, atsiranda daugiau papildomų darbų. Be to, nekelia pasitikėjimo užsienio partneriams.

TFAS nauda

TFAS standartai įmonėms suteikia tam tikrą kokybės ženklą. Jie yra pripažįstami tarptautiniu mastu, o vieninga ir visiems suprantama apskaita reiškia daugiau skaidrumo ir efektyvumo, taip pat stiprina atskaitomybę, mažina informacijos spragas. Be to, duomenis nesunku lyginti tarpusavyje, o tai kitiems rinkos dalyviams leidžia priimti pagrįstus ekonominius sprendimus, mažinti rizikas ir gerinti kapitalo paskirstymą.

Perėjimo prie TFAS procesas

Perėjimas nuo VAS prie TFAS užima laiko ir reikalauja išmanymo. Procesą reikia pradėti nuo žinių gilinimo. Tik sukaupus pakankamą jų bagažą galima pradėti detaliai analizuoti visus tarptautinius standartus ir pasirinkti geriausiai atitinkančius konkretaus verslo specifiką. Galiausiai juos reikėtų įdiegti įmonės apskaitos politikoje, pagal kurią būtų vedama visa tolesnė verslo apskaita.

Tam, kad TFAS mokymasis būtų greitesnis ir sklandesnis, sukūrėme nuotolinių mokymų programą „Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) per 5 dienas“. Jų metu gausite visą svarbiausią koncentruotą informaciją, išdėstytą paprastu ir aiškiu stiliumi.