SUBSIDIJOS – valstybės parama

Valstybės parama apima ne tik valstybės, bet ir savivaldybių, užimtumo tarnybos, ES finansavimo pagalbą verslui.

Parama pripažįstama ir atvaizduojama apskaitoje, kai atitinka du kriterijus:

  • paramos gavėjas atitinka paramos suteikimo sąlygas;
  • yra dokumentais patvirtinti įrodymai, kad parama bus gauta.

Taigi valstybės parama rodoma balanse, kai gaunama pagrįsta garantija, kad įmonė atitinka visas paramos gavėjui keliamas sąlygas ir kad parama tikrai bus gauta.

Pavyzdžiui, subsidijos mikroįmonėms, nukentėjusiom nuo COVID-19: reikalavimai įmonei –  būti nukentėjusiai ir darbuotojų skaičius neturi viršyti 9 darbuotojų. Ar valstybės pagalba nekilnojamo turto nuomininkams – reikalavimai įmonei : nuomotis patalpas ir nuomotojas turi sumažinti nuomos įmoką 30 proc.

Parama apskaita tvarkoma kaupimo principu – gauta parama pripažįstamos, kai atitinka pripažinimo kriterijus, o panaudota tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su ja  susijusios sąnaudos, t. y. parama pripažįstama panaudota tada, kai jos faktiškai panaudojamos (ne tada, kai yra gaunami pinigai).

Pagal pobūdį parama yra 2 tipų:

– parama, susijusi su turtu,

– parama, susijusi su pajamomis.

Norėdami skaityti pilną straipsnį, prašome užpildyti žemiau pateiktą formą. Nuorodą į straipsnį rasite savo el. pašto dėžutėje.

Jei po formos užpildymo negausite nuorodos, pasitikrinkite “Spam” ar “Junk” katalogus savo el.pašto dėžutėje.

Užpildydami šią kontaktinę formą Jūs sutinkate gauti UAB Integre Akademija siunčiamas naujienas ir pasiūlymus.