MENIU

Ekspertiniai straipsniai

BDAR taikymo reikalavimai

Bendrasis duomenų apskaigos reglamentas  (BDAR) Europos Parlamento ir Tarybos Bendrasis duomenų apsaugos  reglamentas (BDAR) jau taikomas nuo 2018 m.gegužės 25 d., tačiau iki šiol jo nuostatoms neskiriamas tinkamas dėmesys ir todėl daugėja nustatytų pažeidimų ir...

Skaityti plačiau

Kaip kurti autentiškus santykius?

Autentiški santykiai grindžiami tiesa, pagarba ir tarpusavio pasitikėjimu. Šios savybės yra būtinos norint efektyviai dirbti komandoje ir puoselėti sveikus ryšius. Svarbu suvokti, kad autentiškų santykių mezgimas nėra užduotis,...

Skaityti plačiau

SUBSIDIJOS – valstybės parama

Valstybės parama apima ne tik valstybės, bet ir savivaldybių, užimtumo tarnybos, ES finansavimo pagalbą verslui. Parama pripažįstama ir atvaizduojama apskaitoje, kai atitinka du kriterijus: paramos gavėjas atitinka paramos suteikimo sąlygas; yra dokumentais...

Skaityti plačiau

Fintech. Sutelktinis finansavimas

Lietuva tampa reikšmingu finansinių technologijų, dar vadinama Fintech, rojumi. Fintech terminu yra apibūdinamos įmonės, kurios finansus apjungia su moderniomis kompiuterinėmis technologijomis. Jos modernizuoja finansų sektorių, atpigina paslaugas galutiniam...

Skaityti plačiau

Ekonomikos augimui pasauliui reikia buhalterių

Taip teigia , „Detter & Co.“ vadovaujantis partneris ir įkūrėjas Dagas Detteris straipsnyje „For Economic Growth, the World Needs Accountants“ Jo nuomone, didžiausia pasaulio turto dalis yra paslėpta. Jį valdo valstybių vyriausybės, tačiau šis turtas yra...

Skaityti plačiau

TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių su klientais”

Nustato informacijos  apie pardavimo pajamų sumos, terminų ir neapibrėžtumo pateikimąPagrindinis standarto principas reikalauja, kad  įmonės pripažintų pajamas taip, kad jos finansinėje atskaitomybėje atspindėtų pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimo...

Skaityti plačiau

Apie TFAS naudingumą

Pastarąjį laikotarpį verslo pobūdis sparčiai kinta. Verslas ir investicinis kapitalas peržengia valstybių sienas ir tampa globalus. Įmonės ieško kapitalo, investuotojų ir finansavimo jiems labiausiai prieinama kaina. Investuotojai ir laisvo kapitalo skolintojai ieško...

Skaityti plačiau

Nauja įmonių nemokumo samprata

Dar 2018 metais Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė naują LR Įmonių nemokumo įstatymą (toliau tekste – Nemokumo įstatymas), kuris pakeis 3 šiuo metu galiojančius įstatymus –  Įmonių bankroto įstatymą, Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir...

Skaityti plačiau

Standartų sąrašas

1-asis TAS     |    Finansinių ataskaitų pateikimas (persvarstytas 2007 m.)2-asis TAS     |    Atsargos7-asis TAS     |    Pinigų srautų ataskaitos8-asis TAS     |    Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos10-asis TAS   |    Įvykiai...

Skaityti plačiau