MENIU

Aktuali informacija

Fintech. Sutelktinis finansavimas

Lietuva tampa reikšmingu finansinių technologijų, dar vadinama Fintech, rojumi. Fintech terminu yra apibūdinamos įmonės, kurios finansus apjungia su moderniomis kompiuterinėmis technologijomis. Jos modernizuoja finansų sektorių, atpigina paslaugas galutiniam...

Skaityti plačiau

Ekonomikos augimui pasauliui reikia buhalterių

Taip teigia , „Detter & Co.“ vadovaujantis partneris ir įkūrėjas Dagas Detteris straipsnyje „For Economic Growth, the World Needs Accountants“ Jo nuomone, didžiausia pasaulio turto dalis yra paslėpta. Jį valdo valstybių vyriausybės, tačiau šis turtas yra...

Skaityti plačiau

TFAS 15 „Pajamos iš sutarčių su klientais”

Nustato informacijos  apie pardavimo pajamų sumos, terminų ir neapibrėžtumo pateikimąPagrindinis standarto principas reikalauja, kad  įmonės pripažintų pajamas taip, kad jos finansinėje atskaitomybėje atspindėtų pažadėtų prekių ar paslaugų perdavimo...

Skaityti plačiau

Apie TFAS naudingumą

Pastarąjį laikotarpį verslo pobūdis sparčiai kinta. Verslas ir investicinis kapitalas peržengia valstybių sienas ir tampa globalus. Įmonės ieško kapitalo, investuotojų ir finansavimo jiems labiausiai prieinama kaina. Investuotojai ir laisvo kapitalo...

Skaityti plačiau

Nauja įmonių nemokumo samprata

Dar 2018 metais Lietuvos Respublikos finansų ministerija parengė naują LR Įmonių nemokumo įstatymą (toliau tekste – Nemokumo įstatymas), kuris pakeis 3 šiuo metu galiojančius įstatymus –  Įmonių bankroto įstatymą, Įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir...

Skaityti plačiau

Standartų sąrašas

1-asis TAS     |    Finansinių ataskaitų pateikimas (persvarstytas 2007 m.)2-asis TAS     |    Atsargos7-asis TAS     |    Pinigų srautų ataskaitos8-asis TAS     |    Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos10-asis TAS   |    Įvykiai...

Skaityti plačiau