MENIU

Praktinis seminaras:  Pinigų srautų ataskaitų sudarymas pagal TFAS standartų reikalavimus.

Renkama grupė.
Grupėje ne daugiau 14 dalyvių.

Vilnius

Pinigų srautai – tai įmonės piniginių lėšų judėjimas. Dėl kaupimo metodo taikymo, pinigų srautai skiriasi nuo įmonės uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų ir uždirbto pelno. Todėl dažnai susidaro kurijozinė situacija – pelnas yra, o pinigų – ne ir atvirkščiai. Pinigų srautai parodo įmonės likvidumo perspektyvas.Tam, kad įvertinti kaip pinigai buvo gauti ir kokiems tikslams išleisti , koks jų panaudojimo efektyvumas, reikalinga pinigų srautų ataskaita, kuri vis dažniau yra pageidaujama įmonių vadovybės būklei įvertinti bei sprendimams priimti.

Seminaro turinys

Seminaro programa:

  • Kokias principais remiantis yra sudaromos pinigų srautų ataskaitos.
  • Kaip klasifikuojami pinigų srautai.
  • Išmoksite praktiškai sudaryti pinigų srautų ataskaitą.

Seminare analizuosime aktualiausias temas:

  • Apžvelgsime pinigų srautų ataskaitų formas – panašumus ir skirtumus.
  • Apžvelgsime  pinigų srautų klasifikavimą ir jų specifiką;
  • Išmoksime sudaryti pinigų srautų ataskaitą.

Seminarą veda

Violeta Alando

Violeta specializuojasi Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose, tačiau puikiai išmano ir Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS). Ji taip pat gali pakonsultuoti dėl sandorių ar projektų finansavimo iš ES lėšų subtilybių, finansinės atskaitomybės,  pinigų srautų ar konsoliduotų ataskaitų  klausimų.

  • 15+ metų darbo patirties apskaitos ir finansų srityje.
  • Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete įgytas magistras.
  • Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija) dėstytoja-konsultantė. Sertifikatai: Dpl/IAB, Dpl/IFA.
  • TFAS mokymus veda nuo 2013 m.