MENIU

Praktinis seminaras:

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaita

Renkama grupė. Teirautis dėl datos.
Grupėje ne daugiau 14 dalyvių.

Vilnius

Seminaras skirtas viešosioms įstaigoms, kurios nėra priskirtos viešojo sektoriaus subjektams, bendrijoms, bendruomenėms, asociacijoms, paramos ir labdaros fondams, politinėms partijoms, religinėms bendruomenėms.

Seminaro temos

 • Pelno nesiekiančios organizacijos. Reglamentuojantys įstatymai. Paramos gavėjo statusas.
 • Turto ir įsipareigojimų pripažinimas ir apskaita.
 • Parama. Gautas ir gautinas finansavimas. Suteikta parama. Apmokestinama parama. Paramos apskaita ir deklaravimas.
 • Projektai finansuojami iš ES lėšų ir kitų finansinių institucijų. Jų biudžetai ir apskaita.
 • Tiksliniai įnašai. Nario mokesčiai.
 • Mokinio krepšelis ir kitas finansavimas iš valstybės ar savivaldybių biudžeto.
 • Pajamų pripažinimas. Finansavimo pajamos, komercinės veiklos pajamos.
 • Finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas. Sudėtis. Aiškinamasis raštas. Veiklos ataskaita. Metinis pranešimas.
 • Pelno nesiekiančių subjektų pelno mokestis 2018 ir pakeitimai 2019 metais.
 • Pridėtinės vertės mokestis pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims.
 • Nekilnojamo turto mokestis, susijęs su pelno nesiekiančių organizacijų veikla.
 • Gyventojų pajamų mokestis. Neapmokestinamos pajamos gautos iš pelno nesiekiančių subjektų.
 • Seminarą veda

  Violeta Alando

  Violeta specializuojasi Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose, tačiau puikiai išmano ir Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS). Ji taip pat gali pakonsultuoti dėl sandorių ar projektų finansavimo iš ES lėšų subtilybių, finansinės atskaitomybės,  pinigų srautų ar konsoliduotų ataskaitų  klausimų.

  • 15+ metų darbo patirties apskaitos ir finansų srityje.
  • Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete įgytas magistras.
  • Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija) dėstytoja-konsultantė. Sertifikatai: Dpl/IAB, Dpl/IFA.
  • TFAS mokymus veda nuo 2013 m.