MENIU

Nuo autentiško savęs iki efektyvios komandinės lyderystės/sekėjystės

Mokymų programa įmonėms
Programa
“Kai būname autentiški, užmezgame santykius, o kai įtraukiame kitus, kuriame pasitikėjimą.” Carla Harris
Dėl naujų technologijų poveikio, kartų kaitos, pandemijos krizės, didėjančios kultūrinės ir lyčių įvairovės šiuolaikinė darbo vieta keičiasi taip greitai ir kardinaliai, kad mums reikia įtraukti visus į pokyčių suvokimo procesą. Gebėjimas greitai prisitaikyti ir pritaikyti naują informaciją tampa vis svarbesnis. 2020 m. Pasaulio ekonomikos forumo darbo ateities ataskaitoje yra teigiama, kad 50% visų darbuotojų turės persikvalifikuoti iki 2025 m., nes technologijos tampa vis populiaresnės. Transformacijai neužtenka vien tik aiškių tikslų nustatymo – rezultatui pasiekti yra būtina nuolat reaguoti į pokyčius, adaptuotis ir mokytis. Mokymosi aplinkos kūrimui ir prasmės suvokimo skatinimui, vis svarbiau tampa gebėti reflektuoti ir turėti stiprius komandos fasilitavimo įgūdžius. Fasilitavimas jau yra laikomas vienu svarbiausių šiuolaikinio vadovo ir net specialisto įrankių.

Tai reiškia, kad nebepakanka vertinti tik darbuotojo ekspertines kompetencijas. Efektyvūs komandos lyderiai turi žinoti, kaip įkvėpti ir įtraukti žmones į procesus, ir tuo pačiu, turi gebėti susitvarkyti su savo vidiniais bei grupiniais procesais. Iš esmės jų užduotis yra sukurti palankias sąlygas žmonėms turėti motyvaciją ir galimybes pilnai atsiduoti savo darbui bei įsitraukti į diskusijas, kurių metu yra suprantamas užduočių tikslas ir prasmė.

Kaip gi užtikrinti efektyvų komandos bendradarbiavimą ir užduočių vykdymą? Kiekvienas komandos narys ir lyderis turi siekti atrasti savąjį autentiškumą bei gebėti užmegzti autentiškus santykius su kitais komandos nariais. Būtent ši mokymų programa tam ir yra skirta.

Nastasija Šurpikienė, Mokymų programos vadovė

Mokymų paskirtis

Mokymai skirti įvairių lygių vadovams ir komandos nariams, kurie nori tobulinti savo lyderystės įgūdžius ir yra pasiryžę ieškoti naujų metodų, kurie skatina komandas įgyvendinti idėjas, ir tokiu būdu įgyvendinti pokyčius. Nuolatinis bendravimas ir dalijimasis yra raktas į pasitikėjimo kūrimą darbe. Skaidri darbo kultūra leidžia atsisakyti sudėtingų organizacijos struktūrų bei biurokratijos. Tai reiškia, kad turime pakeisti tradicinius valdymo metodus koordinavimu ir tvariais bei efektyviais santykiais su darbuotojais. Kiekvienas komandos narys ir lyderis turi siekti atrasti savąjį autentiškumą bei gebėti užmegzti autentiškus santykius su kitais komandos nariais. Šių mokymų programa skirta:

 • ugdyti savojo autentiškumo atskleidimo/ atradimo kompetenciją;
 • lavinti gebėjimą kurti tvarius santykius komandoje;
 • išmokti prisiimti ir susieti įvairius vaidmenis taikant psichodinaminį sisteminį metodą.

Mokymų nauda

Mokymai vertingi ir jų nauda pajaučiama keliuose skirtinguose lygiuose – tiek dalyviui pačiam asmeniškai, tiek jam ar jai kaip vadovui, tiek kaip komandos nariui, o taip pat ir bendrai įmonei ar organizacijai, kurios atstovai baigia šią programą. Mokymai padeda dalyviams tapti geresniais komandos nariais, tyrinėti savo asmeninį indėlį į komandos darbą, geriau suvokti save ir tapti labiau atskaitingais komandos lyderio, komandos nario ar sekėjo vaidmenyse.

Individualiai asmeniui

 • Geriau susipažinsite ir pažinsite pats save. Savęs pažinimas svarbus tiek norint jaustis laimingu, tiek kokybiškiems ir autentiškiems santykiams, tiek sėkmingai karjerai. Tik pažindami save galime tobulėti ir augti;
 • Išanalizuosite savo pasaulėžiūrą, suprasite, kodėl tam tikrus dalykus suvokiate būtent taip, ir ką tai duoda ar nulemia;
 • Išsiaiškinsite suvokimo filtrų, šališkumo, jausmų, baimių, dominuojančių gynybos mechanizmų, vertybių, savimotyvacijos šaltinių poveikį jūsų reakcijoms ir elgsenai.

Dalyviui kaip vadovui

 • Suvoksite savo kaip vadovo rolę, stiliaus stiprybes, silpnybes;
 • Išmoksite naudotis specialiais įrankiais ir būdais, kurių pagalba ugdysite save kaip autentišką lyderį;
 • Atliksite pratimus, kurie padeda transformuoti ir sustiprinti lyderystės stilių;
 • Lavinsite vadovui būtinas savybes – gebėjimą išklausyti, įkvėpti, motyvuoti, o taip pat ir aiškiai pateikti užduotį;
 • Gebėsite kurti stiprias komandas ir ugdyti jos narius.

Komandos nariui ir bendrai įmonei

 • Išauga bendradarbiavimo kokybė;
 • Pagerėja susitikimų, susirinkimų kokybė;
 • Tobulinamas kūrybiškumas ir efektyvumas;
 • Gimsta daugiau idėjų, priimami efektyvesni sprendimai;
 • Darbuotojai tampa labiau įsitraukę, auga motyvacija.

Programa

Mokymų kursas susideda iš 3 modulių, kurių kiekvienas susideda iš 2-4 sesijų, viso – 9 sesijos. 1 sesiją sudaro 4 akademinės valandos. Mokymosi trukmė: 36 ak. val. Didžioji sesijų dalis vyksta lietuvių k., išskyrus pirmojo modulio 3 sesiją ir paskutiniojo modulio sesijas, kurios vyksta anglų kalba, galimas pagalbinis vertimas į lietuvių k. 

Mokymų programą sudaro teorinė dalis, praktinės užduotys, diskusijos, individualios užduotys, refleksija, koučingas ir namų darbai. Teorinė medžiaga derinama su praktinėmis užduotimis. Dalyviai gauna mokymų medžiagą, skaidres. Mokymų sesijose praktinė dalis sudaro didžiąją dalį: 2 sesijos – 100 % praktinės užduotys, 7 sesijos – 30 % teorija, o 70 % – praktika. Papildomai po kiekvienos sesijos siūlome refleksijos susitikimus, kurių metu aptarsime procesus grupėse. Grupėse dalyvauja ne daugiau kaip 12 dalyvių. Mokymai gali vykti hibridiniu būdu – dalyje paskaitų vienas iš lektorių gali dalyvauti sesijose nuotoliniu būdu, atsižvelgiant į bendrą situaciją rinkoje dėl pandemijos. 

Savojo autentiškumo atradimas

1-asis modulis

Savęs pažinimas: savo pasaulėžiūros, suvokimo filtrų, šališkumo, jausmų, baimių, dominuojančių gynybos mechanizmų, vertybių, savimotyvacijos šaltinių, vaidmenų – vidinio naratyvo ir bendro jo poveikio mūsų reakcijoms supratimas. Komunikaciniai metodai: trumpas teorijos paaiškinimas ir diskusijos; darbas porose ir grupėse; sinemologija; žaidimai; kūrybinės užduotys. Savo gyvenimo istorijos/ Individualių vaidmenų biografijos piešimas. Refleksijos metodai ir užduotys: autobiografija, gyvenimo istorijų ir nekrologo rašymas; praktinės užduotys su citatomis ir dainų žodžiais; saviraiškos kūrybinės užduotys.

Autentiškų santykių kūrimas

2-asis modulis

Išorinės savimonės ir autentiškų santykių kūrimo įgūdžių įvaldymas: noras investuoti į kokybiškus santykius, savo aklųjų zonų ir poveikio kitiems supratimas, gebėjimas kurti besąlygišką pasitikėjimą, gebėjimas tiesiogiai ir atvirai bendrauti, skaidrumas, gebėjimas atrasti ir komunikuoti prasmę, dėmesio sutelkimas į komandos narių kompetencijų ugdymą. Komunikaciniai metodai: trumpas teorijos paaiškinimas ir diskusijos; darbas porose ir grupėse; sinemologija; žaidimai; kūrybinės užduotys; refleksijos. Dalyvių situacijų analizė.

Psichodinaminis sisteminis požiūris ir komandos koučingas

3-iasis modulis

Komandos koučingo kompetencijos įvaldymas: grupės dinamikos ir komandos socio-emocinės dinamikos supratimas, gebėjimas prisiimti komandos lyderio vaidmenį taikant angliškai vadinamą “containment” praktiką ir įrankius, gebėjimas dirbti komandoje su nerimu taikant CIBART modelį, gebėjimas taikyti vaidmenų organizacijoje analizę (angl. ORA). Komunikaciniai metodai: teorijos paaiškinimas ir diskusijos; darbas grupėse; refleksijos. Psichodinaminis sisteminis metodas; grupių dinamikos metodas; CIBART modelis; vaidmenų organizacijoje analizė. Dalyvių situacijų analizė.

Dėstytojai

Šią kursų programą dėsto patyrę, kompetentingi dėstytojai – ekspertai, kurie mokymų metu dalinasi ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir profesine praktika. Mokymuose dalyvauja ir dalį sesijų veda svečias iš Vokietijos.

Nastasija Šurpikienė

Nastasija Šurpikienė

Konsultuoja įvairiose verslo srityse dirbančių įmonių vadovus visais klausimais, susijusiais su „minkštomis“ personalo valdymo kompetencijomis. Aktyviai dalyvauja tarptautinėse grupių santykių konferencijose ir konsultantų mokymuose, gilinasi į grupių santykių metodą. Nuo 2020 m. gilinasi į sistemų psichodinamikos teorijas bei praktikas. Kartu su kolega Dr. Markusu G. Feilu, psichiatru ir sisteminiu-psichodinaminiu verslo kouču, veda praktinius mokymus apie vaidmenų organizacijose analizę (angl. Organisational Role Analysis).

Ekspertinės sritys:  personalo ugdymo sistemų kūrimas, darbuotojų asmenybės tipai, naujų darbuotojų integracija, įtraukimas, ugdymas ir išlaikymas, savimotyvacijos šaltiniai, emocinio intelekto ugdymas, autentiškų lyderio ir sekėjų santykių kūrimas.

Mokymų vedimo patirtis: 10+ m. patirtis, 20+ mokymų temų, mokymai vesti daugiau kaip 50 grupių, virš 500 dalyvių.

Narystės: Nuo 2019 m. Lietuvos grupių santykių draugijos narė.

Išsilavinimas: filologijos, pedagogikos magistras ir verslo vadybos  magistras (BI ir ISM vadybos ).

Dr. Markus G. Feil

Dr. Markus G. Feil

Psichologas, psichoanalitikas, psichodinaminis psichoterapeutas, sisteminis-psichodinaminis verslo koučeris. Teismo psichiatrijos ambulatorijos direktorius. Domisi grupių santykių metodu. Markus daugiau nei 20 metų dirba įvairiose vadovaujančiose pareigose, virš 12 metų vadovauja sparčiai augančiai klinikai. Aktyviai dalyvauja tarptautinėse grupių santykių konferencijose tiek kaip dalyvis, tiek ir kaip konsultantas. Gyvena Miunchene, Vokietijoje.

Ekspertinės sritys: grupių santykių metodai, žmonių elgsenos ypatumai, grupės dinamika ir komandos socio-emocinė dinamika.

Patirtisjau virš 10 metų konsultuoja daugybę grupių, komandų ir organizacijų verslo ir viešajame sektoriuje.  

Narystės: Vokietijos psichoanalitikų draugijos narys. Lietuvos grupių santykių draugijos narys.

Išsilavinimas: mokslų daktaras.

Kaina ir praktinė informacija

Kaina

 • Pilnos mokymų programos kaina – 1800 Eur + PVM (žmogui, jeigu surenkama 10 žmonių grupė);
 • Galima įsigyti atskirus mokymų programos modulius;
 • Kaina derinama individualiai, priklausomai nuo grupės dydžio;
 • Galima mokėti dalimis.

Laikas ir intesyvumas

 • Kurso trukmė – 4,5 dienos (I modulis – 1,5 dienos, II modulis – 1 diena, III modulis – 2 dienos);
 • Mokymų dienos derinamos atskirai. Gali būt dėstoma ir savaitgaliais;
 • Namų darbams reikia skirti iki 2 val. savo laiko.

Vieta

 • Užsiėmimai gali vykti tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu (naudojant Zoom platformą). Jeigu pasirenkamas gyvas mokymas, dalis sesijų vyks mišriai – ir gyvai, ir su vienu iš lektorių nuotoliniu būdu.
 • Galimas atvykimas į pasirinktą vietą.

Abejojate?

Jums pasirodė mokymų programa įdomi, bet nesate pilnai tikri, ar jums tinka, ar bus vertinga ir ar to reikia? Tuomet turime jums pasiūlymą! Rezervuokite nemokamą susitikimą su vienu iš kurso lektorių – Nastasija Šurpikiene. Pokalbis padės išsklaidyti dvejones, suteiks rūpimus atsakymus ir leis pasitikrinti, kiek šis kursas galėtų būti jums aktualus ir naudingas.  Susitikimo trukmė – iki 60 min. Laikas derinamas individualiai. Susitikimas gali vykti lietuvių, anglų, rusų kalbomis.

Kilo klausimų ar norite pasitarti? Parašykite mums žinutę.

5 + 5 =