MENIU

Individuali konsultacija pasirinkta tema

Trukmė: 3 val.

Nuotoliniu būdu

Konsultacija vyks per ZOOM MEETINGS programą, kurią galite turėti savo kompiuteryje, telefone ar planšetėje. Išsamią informaciją apie prisijungimą prie tiesioginės transliacijos ir instrukcijas, kaip naudotis programa atsiųsime likus trims dienoms iki konsultacijos pradžios.

Konsultacijų temos

• Perėjimas prie TFAS. TFAS taikymas pirmą kartą.
• Atidėtas pelno mokestis pagal TAS-12.
• Tikroji vertė: kaip teisingai ją jvertinti pagal 13-ojo TFAS „Tikrosios vertės nustatymo“ nuostatas.
• Naujasis TFAS-15 „Pajamos iš sutarčių su klientais“, taikomas nuo 2018-01-01.
• Finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas pagal TFAS.
• Turtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.
• Naujasis TFAS-16„Nuoma“, jsigaliojęs nuo 2019-01-01.
• TFAS-9 „Finansinės priemonės“.
• lnvesticijų j kitų jmonių akcijas atvaizdavimas finansinėse ataskaitose pagal TFAS. Dukterinės jmonės, asocijuoti asmenys, pasyvios investicijos j akcijas.
• Konsoliduotos finansinės ataskaitos.
• Kaip skaityti balansą? Praktiniai patarimai vadovams.
•.Finansinio audito procedų pristatymas buhalteriams: kaip pasiruošti auditui, ko tikėtis audito metu, buhalterio ir auditoriaus bendradarbiavimo spragos.
• Pelno nesiekiančių jmonių apskaita. Pakeitimai nuo 2019-01-01.
• Nematerialus turtas — prestižas, plėtra, patentai, franšizė.

• Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai. Faktoringas.
• lnvesticijos j kitų įmonių akcijas.
• Kainodara, asocijuoti asmenų tarpusavio sandoriai: dokumentacija, kainodaros politika, rizika, mokestinių ginčų praktika.• Buhalterių etikos kodeksas.
• Finansinių ataskaitą sudarymas — pagrindiniai principai ir teisinis reglamentavimas.
• Verslo apskaitos standartų taikymas. Apžvalga ir atvejų analizė.
• Apskaitos politika — sudarymas, nuoseklus taikymas ir keitimas. Klaidų taisymas. Po balansiniai įvykiai. Įmonių finansinės veiklos analizė.
• Pelno nesiekiančių jmonių apskaita.
• Dotacijos ir subsidijos. Gauto finansavimo ir gautos paramos apskaita ir pateikimas. Projektų, finansuojamų iš ES lėšų apskaitos tvarka.
• Turto apskaitos aktualijos.
• Statybos ir ilgalaikių paslaugų apskaitos aktualijos. Nematerialaus turto apskaita: tyrimai ir plėtra, licencijos, frančizė, kriptovaliuta.
• Pinigų srautų ataskaitos sudarymo aktualijos.
• Atidėtieji mokesčiai.

Konsultuoja

Violeta Alando

Violeta specializuojasi Tarptautiniuose finansinės atskaitomybės standartuose, tačiau puikiai išmano ir Lietuvos verslo apskaitos standartus (VAS). Ji taip pat gali pakonsultuoti dėl sandorių ar projektų finansavimo iš ES lėšų subtilybių, finansinės atskaitomybės,  pinigų srautų ar konsoliduotų ataskaitų  klausimų.

  • 15+ metų darbo patirties apskaitos ir finansų srityje.
  • Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete įgytas magistras.
  • Atestuota IAB (International Association of Book-Keepers. D.Britanija), IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija) dėstytoja-konsultantė. Sertifikatai: Dpl/IAB, Dpl/IFA.
  • TFAS mokymus veda nuo 2013 m.

Kaina ir Registracija

90.00

Seminaro kaina be PVM