MENIU

Nuotolinis seminaras

Finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas pagal TFAS

 

2020 11 04, 4 val. trukmės

Seminaras vyks per ZOOM MEETINGS programą, kurią galite turėti savo kompiuteryje, telefone ar planšetėje. Išsamią informaciją apie prisijungimą prie tiesioginės mokymų transliacijos ir instrukcijas, kaip naudotis programa atsiųsime likus trims dienoms iki seminaro.

Seminare apžvelgiami reikalavimai sudarant metines ir tarpines finansines ataskaitas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, apskaitos politikos ir jos keitimo, klaidų taisymo tvarka, informacijos apie veiklos segmentus tvarka, informacijos apie susijusius asmenis atskleidimo ir pateikimo reikalavimai ir kiti aktualūs klausimai, susiję su finansinės atskaitomybės sudarymu.

Praktikume rasite atsakymus:

 • Kas sudaro metinį ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį ir kaip jį parengti pagal TFAS reikalavimus;
 • Kaip teisingai sudaryti apskaitos politiką, kaip ji keičiama dėl naujų TFAS atsiradimo ir TFAS patobulinimų;
 • Kaip apskaityti ir atskleisti informaciją apie veiklos segmentus;
 • Kaip pateikti informaciją apie susijusių asmenų sandorius.

Seminare analizuosime aktualiausias temas:

 • Apžvelgsime koncepcinę finansinių ataskaitų parengimo tvarką.
 • Apžvelgsime apskaitos politikos ir jos keitimo reikalavimus.
 • Apžvelgsime  finansines ataskaitas – Finansinės būklės ataskaitą (Balansą), Bendrųjų pajamų ataskaitą (Pelno nuostolių ataskaitą ir Kitų bendrųjų pajamų ataskaitą); Pinigų srautų ataskaitą, Nuosavo kapitalo pasikeitimo ataskaitą;
 • Apžvelgsime Valiutos kurso įtaką finansinėms ataskaitoms.
 • Apžvelgsime pobalansinius įvykius ir jų atvaizdavimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.
 • Apžvelgsime Veiklos segmentų atskyrimo ir informacijos pateikimo reikalavimus
 • Apžvelgsime Informacijos apie susijusius asmenis pateikimo reikalavimus.

Seminarą veda

Violeta Alando

VU magistrė, IFA (Institute of Financial Accountants.D.Britanija) narė, praktikuojanti finansininkė, TFAS mokymus vedanti nuo 2013 m dėstytoja.
„TFAS – tai vieninga Europos finansinė kalba. Man malonu, kad galiu prisidėti prie jos pažinimo ir praktinio taikymo“.

Kaina ir Registracija

Atsitikus nenumatytiems atvejams ir atšaukus registraciją  likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki seminaro dienos, mes jums grąžinsime pinigus.

Antram dalyviui iš tos pačios organizacijos taikome 10 proc. nuolaidą.

Nesurinkus grupės, kursas gali būti atšauktas arba perkeltas.