Ekonomikos augimui pasauliui reikia buhalterių

Taip teigia , „Detter & Co.“ vadovaujantis partneris ir įkūrėjas Dagas Detteris straipsnyje „For Economic Growth, the World Needs Accountants“

Jo nuomone, didžiausia pasaulio turto dalis yra paslėpta. Jį valdo valstybių vyriausybės, tačiau šis turtas yra netinkamai įvertintas ir netinkamai valdomas. Piliečiai yra tikrieji šio turto savininkai – turėtų reikalauti geresnio. Jei „visuomenės turtas“ būtų tinkamai įvertintas, valdomas ir geriau suprantamas, būtų naudinga visai visuomenei. Bet tam reikia modernios viešojo sektoriaus apskaitos ir profesionalių buhalterių, kurie padėtų sukurti patikimus viešuosius finansus.

Todėl, jei pasaulis nori augimo, jam reikia kokybiškos apskaitos ir kvalifikuotų buhalterių.

Pasaulinė akcijų rinka yra verta maždaug 78 trilijonų JAV dolerių, tai maždaug atitinka pasaulio ekonomikos dydį arba bendrąjį BVP. Šį turto segmentą kiekvieną dieną tikrina analitikų, brokerių, investuotojų, reguliavimo institucijų, mokesčių institucijų ir žiniasklaidos armijos. Didžioji analizuojamos informacijos dalis yra pagrįsta audituotomis ataskaitomis, naudojant šiuolaikinius apskaitos standartus (TFAS ir GAAP), patobulintus per pastaruosius 800 metų. Šių apskaitos standartų plėtojimas leido ne tik vystyti kapitalo rinką, bet ir turtus, kuriais šiandien visi mėgaujamės.

Nors viešojo turto vertė yra dvigubai didesnė nei pasaulio akcijų rinkos arba 2 kartus didesnė nei pasaulinis BVP, remiantis Tarptautinio valiutos fondo vertinimais, jis išlieka neaudituotas, neprižiūrimas ir nereglamentuojamas. Dar blogiau, kad į tai beveik neatsižvelgiama. Daugelis vyriausybių iš esmės nekreipia dėmesio į šį turtą ir jo vertę, iš kurio būtų galima sugeneruoti pajamas rengiant savo biudžetus.

Kyla klausimas, ar valstybinis turtas apskaitomas, tvarkomas ir naudojamas atsižvelgiant į piliečių interesus? Deja, tikriausiai atsakymas yra „NE“. Aišku, geresnė apskaita negali garantuoti, kad turtas bus geriau valdomas. Tačiau žinojimas, kokį turtą turite ir ko jis vertas, yra būtina profesionalaus valdymo sąlyga ir padidina galimybę atsigręžti į visuomenę, užuot padidinus mokesčius.

Tiesą sakant, profesionalus valstybės turto valdymas išsivysčiusiose ekonomikose galėtų kasmet gauti daugiau pajamų, nei vyriausybės gauna iš įmonių mokesčių rinkimo. Taip pat galima būtų papildomai gauti lėšų, skirtų apmokėti viešąsias paslaugas, investicijoms į infrastruktūrą ar darnaus vystymosi tikslams.

Politikai nuolat neįvertina arba visiškai ignoruoja viešojo turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę, įskaitant viešojo sektoriaus darbuotojams duotus pažadus dėl pensijų. Nors tai yra akivaizdžiai prasto valdymo metodas ir politinėse diskusijose jis girdimas retai. Pagrindinė priežastis gali būti ta, kad kalbama apie buhalterinę apskaitą  – daugelio politikų mažai dominančią temą.

Be to, pasak Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC), tik 8% visų buhalterių profesionalų dirba viešajame sektoriuje. Santykinis viešojo sektoriaus buhalterių trūkumas tiesiogiai įtakoja prastos informacijos, kurią vyriausybės naudoja savo finansų valdyme, kokybę. Tvarkyti finansus, neturint tinkamos informacijos, yra tarsi aklai skrieti į audrą. Ir sritis, kurioje finansinė informacija yra silpniausia, yra turto valdymas.

Tai niekam neduoda naudos, nes prasta ar rizikinga apskaitos praktika gali sukrėsti ir galiausiai sumenkinti bet kurią visuomenę. Buhalterinė apskaita daro įtaką visiems, ypač tai tampa akivaizdu, kai ištinka finansinė krizė, nesvarbu, ar tai būtų bankai, korporacijos ar vyriausybės. Tinkama buhalterinė apskaita yra būtina bet kuriam , o ypač viešajam sektoriui.

 

Pagal D. Detter straipsnį  „For Economic Growth, the World Needs Accountants“ parengė Violeta Alando

Straipsnis „For Economic Growth, the World Needs Accountants“ publikuojams IFAC internetiniame puslapyje.